ZIMNY
Doradcy podatkowi

Aktualności

ZIMNY Doradcy Podatkowi wyróżnieni przez Legal 500

Mamy przyjemność poinformować, że nasza firma została po raz kolejny wyróżniona przez Legal 500 jako jedna z najlepszych firm doradztwa podatkowego w Polsce.

Czytaj więcej

ZIMNY Doradcy Podatkowi w gronie NAJLEPSZYCH KANCELARII 2022 według magazynu Forbes.

Mamy ogromną przyjemność poinformować, że w tegorocznym raporcie publikowanym przez magazyn Forbes kancelaria ZIMNY Doradcy Podatkowi znalazła się w gronie NAJLEPSZYCH KANCELARII 2022. Jest nam z tego powodu niezmiernie miło zwłaszcza, że lista powstaje w oparciu o rekomendacje oddane przez prawników pracujących w innych kancelariach oraz klientów biznesowych. Dziękujemy bardzo za rekomendacje.

Czytaj więcej

Najnowsze drukowane wydanie komentarza Insolvenzrecht wydawnictwa C.H. Beck.

Miło nam poinformować, że właśnie dotarło do nas najnowsze drukowane wydanie komentarza Insolvenzrecht wydawnictwa C.H. Beck.
Marcin Zimny ma ​zaszczyt komentować w nim aspekty podatkowe związane z restrukturyzacją i upadłością w Polsce. ​

Kancelaria ZIMNY Doradcy Podatkowi wyróżniona w XVI rankingu Dziennika Gazeta Prawna

Miło nam także poinformować, że w XVI Rankingu Firm i Doradców Podatkowych opublikowanym przez Dziennik Gazetę Prawną kancelaria ZIMNY Doradcy Podatkowi znalazła się wśród największych firm doradztwa podatkowego w roku 2021.

Czytaj więcej

Wyniki XVI rankingu Dziennika Gazeta Prawna. Marcin Zimny wśród najlepszych doradców podatkowych 2022

Mamy ogromną przyjemność poinformować, że Dziennik Gazeta Prawna właśnie ogłosił wyniki XVI Rankingu Firm i Doradców Podatkowych, a Marcin Zimny znalazł się na drugim miejscu wśród topowych doradców podatkowych w kategorii Akcyza.
Czytaj więcej

ZIMNY Doradcy Podatkowi wyróżnieni przez Legal 500

Mamy przyjemność poinformować, że nasza firma została po raz kolejny wyróżniona przez Legal 500 jako jedna z najlepszych firm doradztwa podatkowego w Polsce.​
Czytaj więcej

ZIMNY Doradcy Podatkowi w gronie NAJLEPSZYCH KANCELARII 2022 według magazynu Forbes.

Mamy ogromną przyjemność poinformować, że w tegorocznym raporcie publikowanym przez magazyn Forbes kancelaria ZIMNY Doradcy Podatkowi znalazła się w gronie NAJLEPSZYCH KANCELARII 2022. Jest nam z tego powodu niezmiernie miło zwłaszcza, że lista powstaje w oparciu o rekomendacje oddane przez prawników pracujących w innych kancelariach oraz klientów biznesowych. Dziękujemy bardzo za rekomendacje.
Czytaj więcej

Najnowsze drukowane wydanie komentarza Insolvenzrecht wydawnictwa C.H. Beck.

Miło nam poinformować, że właśnie dotarło do nas najnowsze drukowane wydanie komentarza Insolvenzrecht wydawnictwa C.H. Beck.
Marcin Zimny ma ​zaszczyt komentować w nim aspekty podatkowe związane z restrukturyzacją i upadłością w Polsce. ​

Kancelaria ZIMNY Doradcy Podatkowi wyróżniona w XVI rankingu Dziennika Gazeta Prawna

Miło nam także poinformować, że w XVI Rankingu Firm i Doradców Podatkowych opublikowanym przez Dziennik Gazetę Prawną kancelaria ZIMNY Doradcy Podatkowi znalazła się wśród największych firm doradztwa podatkowego w roku 2021.

Czytaj więcej

Wyniki XVI rankingu Dziennika Gazeta Prawna. Marcin Zimny wśród najlepszych doradców podatkowych 2022

Mamy ogromną przyjemność poinformować, że Dziennik Gazeta Prawna właśnie ogłosił wyniki XVI Rankingu Firm i Doradców Podatkowych, a Marcin Zimny znalazł się na drugim miejscu wśród topowych doradców podatkowych w kategorii Akcyza.

Czytaj więcej

ZIMNY Doradcy Podatkowi wyróżnieni przez Legal 500

Mamy przyjemność poinformować, że nasza firma została po raz kolejny wyróżniona przez Legal 500 jako jedna z najlepszych firm doradztwa podatkowego w Polsce. ​
Czytaj więcej

Zaufali nam

Co możemy dla Ciebie zrobić?

Wsparcie przy sprzedaży i zakupie spółek

Zapewnimy kompleksowe wsparcie przy sprzedaży albo zakupie spółki, co pozwoli Ci na komfortowe podjęcie decyzji w sprawie kupna lub sprzedaży.

Czytaj więcej
Zwrot akcyzy od energii elektrycznej

Uzyskamy dla Ciebie zwrot akcyzy od energii elektrycznej, jeżeli jej koszt w wartości produkcji sprzedanej wynosi ponad 3%.

Czytaj więcej
50% KUP pracowników

Pomożemy Ci zastosować 50% koszy uzyskania przychodów dla pracowników wykonujących prace twórcze (m.in. programistów).

Czytaj więcej
Dokumentacje cen transferowych

Przygotujemy dla Ciebie dokumentację TP. Sporządzimy benchmark.

Czytaj więcej

Zastosowanie ulg podatkowych związanych z działalnością badawczo-rozwojową

Jeżeli wykonujesz prace rozwojowe czy przeprowadzasz badania, pomożemy Ci skorzystać z dodatkowego odliczenia od przychodu części kosztów poniesionych na działalność badawczo-rozwojową (R&D).

Czytaj więcej
Family Office

Kompleksowo wesprzemy Ciebie i Twoją rodzinną firmę w prowadzonej działalności opracowując długoletnią strategię podatkową, bezpieczne sposoby transferu majątku i sukcesji biznesu. Zapewnimy również ochronę Twojego majątku.

Czytaj więcej
Kompleksowe wsparcie przed organami podatkowymi, organami ścigania oraz sądami

Zapewnimy Ci wsparcie i ochronę w trakcie postępowań podatkowych, sądowych i karnoskarbowych.

Czytaj więcej
Planowanie i bezpieczeństwo podatkowe

Pomożemy ustawić strukturę działania Twojej grupy kapitałowej, jak również zrestrukturyzować już działającą grupę albo daną firmę, aby zapewnić efektywność opodatkowania Twoich dochodów, a z drugiej strony zapewnić bezpieczeństwo podatkowe i prawne.

Czytaj więcej

Branże

Energetyka
Branża
farmaceutyczna
Budownictwo, nieruchomości i infrastruktura
Nowe technologie,
gospodarka cyfrowa, telekomunikacja, kryptowaluty
Ubezpieczenia i
bankowość (usługi finansowe)
Motoryzacja
FMCG
Fundusze inwestycyjne

Specjalizacje

Akcyza

Obsługujemy przedsiębiorstwa m.in. z branży energetycznej, farmaceutycznej i FMCG w zakresie podatku akcyzowego i opłaty paliwowej. Nasze doradztwo obejmuje w szczególności:

 • pomoc w uzyskaniu zezwoleń akcyzowych: skład podatkowy zarejestrowany odbiorca, zarejestrowany wysyłający, zezwolenie wyprowadzenia, podmiot pośredniczący
 • przeprowadzanie audytów akcyzowych
 • pomoc w rozstrzyganiu problemów z opodatkowaniem wyrobów akcyzowych
 • wskazanie warunków i możliwości zastosowania zwolnień akcyzowych i preferencyjnych stawek podatku.
 • dostosowanie lub przygotowanie dokumentacji dla celów akcyzy: ewidencje akcyzowe, zgłoszenia i rejestry
 • pomoc w uzyskaniu zwolnienia z obowiązku złożenia zabezpieczenia akcyzowego.
 • pomoc w otrzymaniu decyzji w zakresie norm ubytków i norm zużycia.
 • Wskażemy rozwiązania dotyczące przemieszczania wyrobów akcyzowych: procedury zawieszenia poboru akcyzy, przemieszczania wyrobów akcyzowych objętych zerową stawką akcyzy lub zwolnionych z akcyzy ze względu na przeznaczenie.
 • zwrot akcyzy lub odzyskanie nadpłaconej akcyzy i opłaty paliwowej.

Jesteśmy jedyną kancelarią, z którą aktualnie współpracuje 3 współautorów (w tym redaktor naukowy – Marcin Zimny) najnowszego na rynku komentarza do ustawy o podatku akcyzowym.

link

Marcin Zimny jest również rekomendowanym przez Rzeczpospolitą doradcą podatkowym z zakresu podatku akcyzowego.

Ceny transferowe

Opracowujemy kompleksową politykę cen transferowych w spółce. Przygotowujemy dokumentacje cen transferowych w pełnym zakresie, łącznie ze sporządzeniem benchmarków. Pomagamy firmom zawierającym transakcje z podmiotami powiązanymi spełnić wszystkie wymagania wynikające z przepisów o cenach transferowych.

Nasze usługi zawsze dostosowujemy do indywidualnych potrzeb firm, często wynikających z unikatowości prowadzonej przez nie działalności. Dążymy do wyeliminowania ryzyk wynikających z niewłaściwie prowadzonej polityki cen transferowych.

Zapewniamy klientom wsparcie w ramach kontroli transakcji wewnątrzgrupowych i w tworzeniu dokumentacji. Pomagamy zaplanować i wdrożyć nową wewnętrzną politykę cen transferowych. Zapewniamy pomoc w czasie kontroli przez organy podatkowe i w razie sporu z organami oraz w postępowaniach sądowo-administracyjnych.

Nasze usługi w zakresie cen transferowych obejmują następujące działania:

 • sporządzanie dokumentacji cen transferowych,
 • przygotowanie analiz porównawczych w celu ustalenia lub zweryfikowania cen w transakcji z podmiotem powiązanym (benchmark),
 • prowadzenia postępowań w sprawie porozumień cenowych z organami podatkowymi,
 • wsparcia podatnika w przypadku kontroli podatkowej / skarbowej,
 • prowadzenia szkoleń z obszaru cen transferowych,
 • planowania, wdrażania, przeglądu i innych działań związanych z polityką cen transferowych,
 • audyt w zakresie cen transferowych,
 • identyfikacja i przegląd transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi oraz ocena potencjalnych ryzyk,
 • analiza polityki cen transakcyjnych stosowanej aktualnie w grupie oraz przygotowanie dokumentacji cen transakcyjnych w oparciu o lokalne przepisy,
 • porady dotyczące właściwych metod oszacowania cen transakcyjnych w transakcjach między podmiotami powiązanymi,
 • przygotowanie dokumentacji wspierającej zastosowaną metodę cen transakcyjnych,
 • reprezentacja w trakcie kontroli podatkowej, przygotowanie odpowiedniej dokumentacji wspierającej stanowisko podatnika i obrony cen transakcyjnych w ramach kontroli wykonywanych przez organy podatkowe,
 • stałe wsparcie realizacji strategii cen transakcyjnych i regularna aktualizacja dokumentacji wspierającej.

 

Spory podatkowe, egzekucja administracyjna

Nasza kancelaria oferuje fachową pomoc w sprawnym i skutecznym wykorzystaniu wszystkich dostępnych środków prawnych w celu obrony interesów klientów w sporach z organami podatkowymi. Nasze wsparcie zapewniamy:

 • w razie podjęcia przez organ czynności sprawdzających, w trakcie kontroli podatkowej, kontroli celno-skarbowej oraz postępowaniu w sprawach podatkowych i celnych,
 • w postępowaniu egzekucyjnym, świadcząc profesjonalną pomoc zmierzającą do wyeliminowania lub ograniczenia niekorzystnych skutków związanych z prowadzoną egzekucją administracyjną,
 • reprezentując Państwa w ramach postępowań przed sądami administracyjnymi, w tym przed Naczelnym Sądem Administracyjnym,
 • profesjonalnie przygotowując wnioski o wydanie interpretacji podatkowych i reprezentując Państwa przed Ministrem Finansów i sądami administracyjnymi w ramach tzw. postępowań interpretacyjnych,
 • przygotowując skargi do Komisji Europejskiej oraz biorąc udział w imieniu podatników w postępowaniu przed Trybunałem Sprawiedliwości UE.
 • profesjonalnie pomagając w zakresie wykorzystania środków zaskarżania niekorzystnych stanowisk organów,

Z sukcesem wspieraliśmy klientów m.in. w skomplikowanych sprawach dotyczących nadużyć w podatku VAT, a także w toczącej się egzekucji administracyjnej.

Odpowiedzialność karna skarbowa

Jako doświadczeni prawnicy specjalizujemy się w obronie osób odpowiedzialnych za rozliczenia podatkowe (członków zarządów, dyrektorów finansowych, głównych księgowych).

Przeprowadzamy audyty pod kątem odpowiedzialności karnej i karnoskarbowej. Projektujemy i wdrażamy działania ograniczające odpowiedzialność karnoskarbową osób zarządzających przedsiębiorstwem. Podejmiemy się obrony w postępowaniu przygotowawczym i przed sądem. Świadczymy fachową pomoc dla osób podejrzanych, oskarżonych, skazanych. Przygotowujemy wszelkie środki zaskarżenia: apelacje, kasacje, zażalenia.

Opracowujemy procedury minimalizujące ryzyko odpowiedzialności z tytułu KKS oraz umożliwiające praktyczne wykorzystanie przewidzianych w KKS instytucji koncyliacyjnych (m.in. czynne żale, dobrowolne poddanie odpowiedzialności, skuteczna korekta deklaracji podatkowych, itp.).

Prowadzimy również specjalistyczne szkolenia dedykowane osobom odpowiedzialnym za rozliczanie podatków, których celem jest zaznajomienie z zasadami odpowiedzialności karno-skarbowej oraz procedur minimalizujących tę odpowiedzialność.

Możemy służyć Państwu pomocą w zakresie:

 • reprezentacji na etapie kontroli podatkowej i celno-skarbowej,
 • obrony na etapie postępowania przygotowawczego przed finansowymi i niefinansowymi organami prowadzącymi postępowanie,
 • obrony w postępowaniu sądowym,
 • sporządzania wszelkich pism procesowych z zakresu prawa karnego skarbowego.
Audyty podatkowe

Weryfikujemy, czy przedsiębiorcy prawidłowo wywiązują się z obowiązków w zakresie rozliczeń podatkowych. Sprawdzamy, czy stosują właściwą metodologię rozliczeń oraz wskazujemy ewentualne nieprawidłowości i proponujemy usprawnienia. Identyfikujemy obszary potencjalnego ryzyka podatkowego. W efekcie pomagamy skorygować ujawnione błędy i przeoczenia.

Audyt podatkowy może obejmować wybrane tytuły zobowiązań budżetowych (PIT, CIT, VAT, podatek od nieruchomości), obszary działalności (sprzedaż i zakupy, inwestycje, ceny transferowe), czy też konkretne operacje lub zdarzenia gospodarcze.

Efektem końcowym audytu podatkowego jest raport zawierający diagnozę w zakresie nieprawidłowości oraz obszarów rodzących ryzyka podatkowe. W raporcie wskazujemy zidentyfikowane przeoczenia i sposób ich korekty, a także obszary, w których można zastosować usprawnienia.

Przeprowadzamy audyty podatkowe dla potencjalnych inwestorów, podmiotów planujących sprzedać biznes, a także typowo wewnętrzne audyty, która mają na celu zdiagnozowanie obszarów ryzyka podatkowego.

Prowadziliśmy audyty podatkowe dla przedsiębiorców działających w m.in. w następujących sektorach: motoryzacja, farmacja, usługi finansowe, budownictwo, energetyka.

Cło

Pomagamy przedsiębiorcom zawierającym transakcje z podmiotami z krajów trzecich spełnić wszystkie wymagania wynikające z unijnych przepisów celnych. Sprawdzamy, czy firma stosuje właściwą metodologię rozliczeń celnych i podatkowych oraz wskazujemy ewentualne nieprawidłowości i proponujemy usprawnienia. Przygotowujemy lub wspieramy w stosowaniu gospodarczych i specjalnych procedur celnych. Zapewniamy pomoc w czasie kontroli i postępowaniach przed organami celno-podatkowymi oraz w postępowaniach sądowo-administracyjnych.

Nasze usługi w szczególności obejmują:

 • pomoc w planowaniu transakcji w obrocie towarowym z krajami spoza UE pod kątem kosztów należności celnych i podatkowych oraz zastosowania pozaekonomicznych ograniczeń takich jak: obrót towarami strategicznymi, towarami niebezpiecznymi,
 • wsparcie w stosowaniu gospodarczych procedur celnych: skład celny, uszlachetnianie czynne, przetwarzanie pod kontrolą celną, odprawa czasowa oraz uszlachetnianie bierne,
 • wsparcie w procesie otrzymania i stosowania specjalnych procedur celnych i procedur uproszczonych,
 • przygotowanie lub pomoc w uzyskaniu statusu AEO,
 • wsparcie w ustalaniu pochodzenia towarów i występowaniu o Wiążące Informacje o Pochodzeniu,
 • ocenę prawidłowości stosowanej klasyfikacji taryfowej towarów i występowanie o Wiążące Informacje Taryfowe,
 • reprezentowanie klientów w sporach zarówno na poziomie postępowań przed organami, jak również przed Wojewódzkimi Sądami Administracyjnymi i Naczelnym Sądem Administracyjnym.
Planowanie podatkowe i restrukturyzacja działalności

Planowanie podatkowe i transakcje restrukturyzacyjne obejmują zazwyczaj szereg skomplikowanych zagadnień finansowych i prawnych, w szczególności podatkowych, którymi efektywne zarządzanie stanowi klucz dla powodzenia transakcji. Doświadczony zespół kancelarii zapewni kompleksową pomoc przy ustawieniu struktury prowadzonej działalności, fuzjach, przejęciach i restrukturyzacjach spółek i innych aspektach planowania podatkowego.

Nasze usługi obejmują w szczególności:

 • wsparcie przy sprzedaży/zakupie przedsiębiorstwa lub jego części, w tym przeprowadzenie audytu due diligence,
 • wsparcie przy zbyciu lub nabyciu pakietu udziałów lub akcji;
 • wsparcie przy połączeniach, podziałach, przejęciach lub przekształceniach podmiotów gospodarczych;
 • wsparcie inwestora w procesie zakupu spółek w ramach projektów restrukturyzacyjnych,
 • doradztwo w zakresie opodatkowania kadry zarządzającej w związku z dokonywaną inwestycją,
 • strukturyzację podatkową transakcji, tworzenie efektywnych podatkowo, bezpiecznych struktur przed transakcją,
 • przygotowanie i negocjowanie dokumentacji transakcyjnej,
 • podatkowe wsparcie potransakcyjne.
Budownictwo, nieruchomości i infrastruktura

Doradzamy podmiotom działającym na rynku nieruchomości. Świadczymy usługi m.in. firmom deweloperskim, funduszom inwestycyjnym, firmom leasingowym, prywatnym inwestorom – polskim i zagranicznym.

W naszym Zespole mamy specjalistów posiadających dwudziestoletnie doświadczenie w kwestiach:

 • opodatkowania dochodów uzyskanych z inwestycji na rynku nieruchomości,
 • dostosowania procesu świadczenia usług budowlanych do zmian w przepisach ustawy o VAT oraz interpretacji MF,
 • opodatkowania obrotu nieruchomości podatkami VAT i PCC,
 • wyboru optymalnej struktury właścicielskiej dla inwestycji na rynku nieruchomości pod kątem efektywności podatkowej z uwzględnieniem specyfiki inwestycji w nieruchomości niemieszkalne i mieszkalne,
 • opodatkowania alternatywnych form finansowania inwestycji,
 • optymalizacji amortyzacji podatkowej,
 • opodatkowania leasingu oraz wynajmu nieruchomości,
 • rozliczenia nakładów i kosztów eksploatacji nieruchomości,
 • podatku od nieruchomości.

Świadczymy także usługi związane z opodatkowaniem VAT spółki w trakcie procesu budowlanego. Dostosujemy proces świadczenia usług budowlanych do zmian w VAT w taki sposób, aby zapewnić bezpieczeństwo podatkowe transakcji. W ramach takiej usługi zaprojektujemy nowe wzory dokumentów (załączniki do faktur), spiszemy procedury obowiązujące wykonawcę głównego i podwykonawców, złożymy wnioski o odpowiednie interpretacje indywidualne i opinie klasyfikacyjne, zaproponujemy zmiany w systemie informatycznym.

Podatek od nieruchomości

W szczególności oferujemy kompleksową pomoc w rozliczaniu podatku od nieruchomości, w tym:

 • wsparcie w kwalifikacji poszczególnych składników majątku dla celów opodatkowania,
 • przeprowadzamy efektywne przeglądy podatkowe w celu identyfikacji obszarów oszczędności,
 • wdrażamy optymalizacje rozliczeń podatkowych.
 • prowadzimy negocjacje i spory z lokalnymi organami podatkowymi,
 • doradzamy w zakresie możliwości optymalizacji opodatkowania budowli (np. wykorzystanie procesu reklasyfikacji budowli, wydzielenie części budowlanych i niebudowlanych) oraz budynków (wyłączenie z opodatkowania niektórych obiektów pozostających w obrębie budynków, obmiary powierzchni, stosowanie wyłączeń i zwolnień podatkowych, opodatkowanie obiektów złożonych i części budowlanych urządzeń technicznych czy obiektów niewzniesionych z użyciem wyrobów budowlanych).
Planowanie sukcesji, przedsiębiorstwa rodzinne, zarządzanie majątkiem, zmiana rezydencji podatkowej
Zapewniamy kompleksowe wsparcie małym i dużym przedsiębiorstwom rodzinnym i ich właścicielom dzięki naszej ścisłej współpracy z polskimi i zagranicznymi kancelariami prawnymi, funduszami inwestycyjnymi i inwestorami, a także z firmami zajmującymi się doradztwem przy wchodzeniu na zagraniczne rynki z towarami i usługami.

Nasi eksperci doradzają m.in. w zakresie:

 • międzynarodowego planowania podatkowego
 • zmiany rezydencji podatkowej
 • efektywnego podatkowo ustrukturyzowania prowadzonej działalności w Polsce
 • zapewnienia efektywności podatkowej prowadzonej działalności gospodarczej
 • ochrony majątku
 • sukcesji pokoleniowej prowadzonego przedsiębiorstwa
 • opodatkowania dochodów z inwestycji w kapitały pieniężne, w tym polskie i zagraniczne fundusze kapitałowe, instrumenty pochodne oraz inwestycje alternatywne,
 • opodatkowania dochodów ze sprzedaży lub najmu nieruchomości,
 • podatkowych aspektów otrzymania lub transferu majątku osobistego, w tym majątku nabytego w spadku lub darowiźnie, podziału majątku wspólnego lub jego zbycia,
 • rozliczenia podatkowego w zakresie podatku od spadku i darowizn oraz wyboru optymalnej jurysdykcji i zmianie rezydencji podatkowej.

Oferujemy też wsparcie przy założeniu fundacji prywatnej. Pozwoli to w sposób kompleksowy zabezpieczyć majątek i jego sukcesję oraz pozostawić go w rękach rodziny na pokolenia – na wypadek niemożliwych do przewidzenia zdarzeń.

Doradztwo podatkowe dla pracowników i pracodawców

Nasi eksperci doradzają w zagadnieniach związanych m.in. z:

 • opodatkowaniem dochodów z pracy uzyskanych w Polsce i za granicą,
 • wyborem optymalnych podatkowo form zatrudnienia i wynagradzania,
 • delegowaniem kadry menedżerskiej do pracy za granicą i do Polski,
 • zakresem obowiązków i odpowiedzialności płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych i składek na ubezpieczenie społeczne,
 • przeglądem zobowiązań pracodawcy w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych i ubezpieczeń społecznych,
 • ustaleniem obowiązku ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego z uwzględnieniem unijnych rozwiązań prawnych,
 • rozliczeniem podatkowym w Polsce polskich i zagranicznych rezydentów podatkowych z tytułu dochodów uzyskanych m.in. z pracy, kontraktów menedżerskich, umów o dzieło, umów zlecenia, polskich i zagranicznych kapitałów pieniężnych, zbycia nieruchomości, najmu, emerytur i rent z zagranicy oraz innych źródeł dochodów.

Doradzaliśmy m.in. dużej spółce z USA odnośnie optymalnej formy zatrudnienia kilkudziesięciu pracowników w Polsce.

Podatki w gminach i instytucjach publicznych/samorządy terytorialne (AD)

Nasz Zespół świadczy usługi związane z efektywnym rozliczaniem podatku VAT przez gminy i ich jednostki oraz spółki komunalne.

Nasza pomoc obejmuje m.in.:

 • obsługę procesu odzyskania podatku VAT nieodzyskanego w latach ubiegłych,
 • doradztwo przy inwestycjach komunalnych .
Specjalne Strefy Ekonomiczne (SSE)

Mamy doświadczenie w doradztwie podatkowym przedsiębiorcom w procesie inwestowania i prowadzeniu działalności w SSE.

Wspieramy przedsiębiorców w szczególności w zakresie:

 • analizy inwestycji pod kątem możliwości uzyskania i wielkości zwolnienia od podatków dochodowych oraz podatku od nieruchomości
 • podatkowych aspektów prowadzenia działalności przez danego przedsiębiorcę na terenie SSE jak i poza tą strefą
 • kwestii podatkowych związanych z udostępnieniem narzędzi do produkcji (tzw. tooling) przedsiębiorcy działającemu w SSE
 • ustalenia zakresu kosztów i przychodów, które można uwzględnić w działalności strefowej zgodnie z zezwoleniem na prowadzenie działalności w SSE

Doradzaliśmy między innymi jednej z największych firm motoryzacyjnych przy ustalaniu parametrów inwestycji w SSE.

Legislacja i lobbing

Wspieramy przedsiębiorców i organizacje przedsiębiorców na każdym etapie prac legislacyjnych. W szczególności:

 • przygotowujemy projekty aktów prawnych lub konkretnych zapisów wraz z uzasadnieniem,
 • monitorujemy, analizujemy i oceniamy propozycje zmian przepisów podatkowych pod kątem ich wpływu na działalność danego przedsiębiorcy lub branży,
 • przygotowujemy uwagi do projektów przepisów podatkowych polskich i Unii Europejskiej,
 • wspieramy przedsiębiorców lub branże w kontaktach z organami władzy publicznej.

Akcyza

Obsługujemy przedsiębiorstwa m.in. z branży energetycznej, farmaceutycznej i FMCG w zakresie podatku akcyzowego i opłaty paliwowej. Nasze doradztwo obejmuje w szczególności:

 • pomoc w uzyskaniu zezwoleń akcyzowych: skład podatkowy zarejestrowany odbiorca, zarejestrowany wysyłający, zezwolenie wyprowadzenia, podmiot pośredniczący
 • przeprowadzanie audytów akcyzowych
 • pomoc w rozstrzyganiu problemów z opodatkowaniem wyrobów akcyzowych
 • wskazanie warunków i możliwości zastosowania zwolnień akcyzowych i preferencyjnych stawek podatku.
 • dostosowanie lub przygotowanie dokumentacji dla celów akcyzy: ewidencje akcyzowe, zgłoszenia i rejestry
 • pomoc w uzyskaniu zwolnienia z obowiązku złożenia zabezpieczenia akcyzowego.
 • pomoc w otrzymaniu decyzji w zakresie norm ubytków i norm zużycia.
 • Wskażemy rozwiązania dotyczące przemieszczania wyrobów akcyzowych: procedury zawieszenia poboru akcyzy, przemieszczania wyrobów akcyzowych objętych zerową stawką akcyzy lub zwolnionych z akcyzy ze względu na przeznaczenie.
 • zwrot akcyzy lub odzyskanie nadpłaconej akcyzy i opłaty paliwowej.

Jesteśmy jedyną kancelarią, z którą aktualnie współpracuje 3 współautorów (w tym redaktor naukowy – Marcin Zimny) najnowszego na rynku komentarza do ustawy o podatku akcyzowym.

link

Marcin Zimny jest również rekomendowanym przez Rzeczpospolitą doradcą podatkowym z zakresu podatku akcyzowego.

 

Ceny transferowe

Opracowujemy kompleksową politykę cen transferowych w spółce. Przygotowujemy dokumentacje cen transferowych w pełnym zakresie, łącznie ze sporządzeniem benchmarków. Pomagamy firmom zawierającym transakcje z podmiotami powiązanymi spełnić wszystkie wymagania wynikające z przepisów o cenach transferowych.

Nasze usługi zawsze dostosowujemy do indywidualnych potrzeb firm, często wynikających z unikatowości prowadzonej przez nie działalności. Dążymy do wyeliminowania ryzyk wynikających z niewłaściwie prowadzonej polityki cen transferowych.

Zapewniamy klientom wsparcie w ramach kontroli transakcji wewnątrzgrupowych i w tworzeniu dokumentacji. Pomagamy zaplanować i wdrożyć nową wewnętrzną politykę cen transferowych. Zapewniamy pomoc w czasie kontroli przez organy podatkowe i w razie sporu z organami oraz w postępowaniach sądowo-administracyjnych.

Nasze usługi w zakresie cen transferowych obejmują następujące działania:

 • sporządzanie dokumentacji cen transferowych,
 • przygotowanie analiz porównawczych w celu ustalenia lub zweryfikowania cen w transakcji z podmiotem powiązanym (benchmark),
 • prowadzenia postępowań w sprawie porozumień cenowych z organami podatkowymi,
 • wsparcia podatnika w przypadku kontroli podatkowej / skarbowej,
 • prowadzenia szkoleń z obszaru cen transferowych,
 • planowania, wdrażania, przeglądu i innych działań związanych z polityką cen transferowych,
 • audyt w zakresie cen transferowych,
 • identyfikacja i przegląd transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi oraz ocena potencjalnych ryzyk,
 • analiza polityki cen transakcyjnych stosowanej aktualnie w grupie oraz przygotowanie dokumentacji cen transakcyjnych w oparciu o lokalne przepisy,
 • porady dotyczące właściwych metod oszacowania cen transakcyjnych w transakcjach między podmiotami powiązanymi,
 • przygotowanie dokumentacji wspierającej zastosowaną metodę cen transakcyjnych,
 • reprezentacja w trakcie kontroli podatkowej, przygotowanie odpowiedniej dokumentacji wspierającej stanowisko podatnika i obrony cen transakcyjnych w ramach kontroli wykonywanych przez organy podatkowe,
 • stałe wsparcie realizacji strategii cen transakcyjnych i regularna aktualizacja dokumentacji wspierającej.

 

Spory podatkowe, egzekucja administracyjna

Nasza kancelaria oferuje fachową pomoc w sprawnym i skutecznym wykorzystaniu wszystkich dostępnych środków prawnych w celu obrony interesów klientów w sporach z organami podatkowymi. Nasze wsparcie zapewniamy:

 • w razie podjęcia przez organ czynności sprawdzających, w trakcie kontroli podatkowej, kontroli celno-skarbowej oraz postępowaniu w sprawach podatkowych i celnych,
 • w postępowaniu egzekucyjnym, świadcząc profesjonalną pomoc zmierzającą do wyeliminowania lub ograniczenia niekorzystnych skutków związanych z prowadzoną egzekucją administracyjną,
 • reprezentując Państwa w ramach postępowań przed sądami administracyjnymi, w tym przed Naczelnym Sądem Administracyjnym,
 • profesjonalnie przygotowując wnioski o wydanie interpretacji podatkowych i reprezentując Państwa przed Ministrem Finansów i sądami administracyjnymi w ramach tzw. postępowań interpretacyjnych,
 • przygotowując skargi do Komisji Europejskiej oraz biorąc udział w imieniu podatników w postępowaniu przed Trybunałem Sprawiedliwości UE.
 • profesjonalnie pomagając w zakresie wykorzystania środków zaskarżania niekorzystnych stanowisk organów,

Z sukcesem wspieraliśmy klientów m.in. w skomplikowanych sprawach dotyczących nadużyć w podatku VAT, a także w toczącej się egzekucji administracyjnej.

 

Odpowiedzialność karna skarbowa

Jako doświadczeni prawnicy specjalizujemy się w obronie osób odpowiedzialnych za rozliczenia podatkowe (członków zarządów, dyrektorów finansowych, głównych księgowych).

Przeprowadzamy audyty pod kątem odpowiedzialności karnej i karnoskarbowej. Projektujemy i wdrażamy działania ograniczające odpowiedzialność karnoskarbową osób zarządzających przedsiębiorstwem. Podejmiemy się obrony w postępowaniu przygotowawczym i przed sądem. Świadczymy fachową pomoc dla osób podejrzanych, oskarżonych, skazanych. Przygotowujemy wszelkie środki zaskarżenia: apelacje, kasacje, zażalenia.

Opracowujemy procedury minimalizujące ryzyko odpowiedzialności z tytułu KKS oraz umożliwiające praktyczne wykorzystanie przewidzianych w KKS instytucji koncyliacyjnych (m.in. czynne żale, dobrowolne poddanie odpowiedzialności, skuteczna korekta deklaracji podatkowych, itp.).

Prowadzimy również specjalistyczne szkolenia dedykowane osobom odpowiedzialnym za rozliczanie podatków, których celem jest zaznajomienie z zasadami odpowiedzialności karno-skarbowej oraz procedur minimalizujących tę odpowiedzialność.

Możemy służyć Państwu pomocą w zakresie:

 • reprezentacji na etapie kontroli podatkowej i celno-skarbowej,
 • obrony na etapie postępowania przygotowawczego przed finansowymi i niefinansowymi organami prowadzącymi postępowanie,
 • obrony w postępowaniu sądowym,
 • sporządzania wszelkich pism procesowych z zakresu prawa karnego skarbowego.

Audyty podatkowe

Weryfikujemy, czy przedsiębiorcy prawidłowo wywiązują się z obowiązków w zakresie rozliczeń podatkowych. Sprawdzamy, czy stosują właściwą metodologię rozliczeń oraz wskazujemy ewentualne nieprawidłowości i proponujemy usprawnienia. Identyfikujemy obszary potencjalnego ryzyka podatkowego. W efekcie pomagamy skorygować ujawnione błędy i przeoczenia.

Audyt podatkowy może obejmować wybrane tytuły zobowiązań budżetowych (PIT, CIT, VAT, podatek od nieruchomości), obszary działalności (sprzedaż i zakupy, inwestycje, ceny transferowe), czy też konkretne operacje lub zdarzenia gospodarcze.

Efektem końcowym audytu podatkowego jest raport zawierający diagnozę w zakresie nieprawidłowości oraz obszarów rodzących ryzyka podatkowe. W raporcie wskazujemy zidentyfikowane przeoczenia i sposób ich korekty, a także obszary, w których można zastosować usprawnienia.

Przeprowadzamy audyty podatkowe dla potencjalnych inwestorów, podmiotów planujących sprzedać biznes, a także typowo wewnętrzne audyty, która mają na celu zdiagnozowanie obszarów ryzyka podatkowego.

Prowadziliśmy audyty podatkowe dla przedsiębiorców działających w m.in. w następujących sektorach: motoryzacja, farmacja, usługi finansowe, budownictwo, energetyka.

Cło

Pomagamy przedsiębiorcom zawierającym transakcje z podmiotami z krajów trzecich spełnić wszystkie wymagania wynikające z unijnych przepisów celnych. Sprawdzamy, czy firma stosuje właściwą metodologię rozliczeń celnych i podatkowych oraz wskazujemy ewentualne nieprawidłowości i proponujemy usprawnienia. Przygotowujemy lub wspieramy w stosowaniu gospodarczych i specjalnych procedur celnych. Zapewniamy pomoc w czasie kontroli i postępowaniach przed organami celno-podatkowymi oraz w postępowaniach sądowo-administracyjnych.

Nasze usługi w szczególności obejmują:

 • pomoc w planowaniu transakcji w obrocie towarowym z krajami spoza UE pod kątem kosztów należności celnych i podatkowych oraz zastosowania pozaekonomicznych ograniczeń takich jak: obrót towarami strategicznymi, towarami niebezpiecznymi,
 • wsparcie w stosowaniu gospodarczych procedur celnych: skład celny, uszlachetnianie czynne, przetwarzanie pod kontrolą celną, odprawa czasowa oraz uszlachetnianie bierne,
 • wsparcie w procesie otrzymania i stosowania specjalnych procedur celnych i procedur uproszczonych,
 • przygotowanie lub pomoc w uzyskaniu statusu AEO,
 • wsparcie w ustalaniu pochodzenia towarów i występowaniu o Wiążące Informacje o Pochodzeniu,
 • ocenę prawidłowości stosowanej klasyfikacji taryfowej towarów i występowanie o Wiążące Informacje Taryfowe,
 • reprezentowanie klientów w sporach zarówno na poziomie postępowań przed organami, jak również przed Wojewódzkimi Sądami Administracyjnymi i Naczelnym Sądem Administracyjnym.

Planowanie podatkowe i restrukturyzacja działalności

Planowanie podatkowe i transakcje restrukturyzacyjne obejmują zazwyczaj szereg skomplikowanych zagadnień finansowych i prawnych, w szczególności podatkowych, którymi efektywne zarządzanie stanowi klucz dla powodzenia transakcji. Doświadczony zespół kancelarii zapewni kompleksową pomoc przy ustawieniu struktury prowadzonej działalności, fuzjach, przejęciach i restrukturyzacjach spółek i innych aspektach planowania podatkowego.

Nasze usługi obejmują w szczególności:

 • wsparcie przy sprzedaży/zakupie przedsiębiorstwa lub jego części, w tym przeprowadzenie audytu due diligence,
 • wsparcie przy zbyciu lub nabyciu pakietu udziałów lub akcji;
 • wsparcie przy połączeniach, podziałach, przejęciach lub przekształceniach podmiotów gospodarczych;
 • wsparcie inwestora w procesie zakupu spółek w ramach projektów restrukturyzacyjnych,
 • doradztwo w zakresie opodatkowania kadry zarządzającej w związku z dokonywaną inwestycją,
 • strukturyzację podatkową transakcji, tworzenie efektywnych podatkowo, bezpiecznych struktur przed transakcją,
 • przygotowanie i negocjowanie dokumentacji transakcyjnej,
 • podatkowe wsparcie potransakcyjne.

Budownictwo, nieruchomości i infrastruktura

Doradzamy podmiotom działającym na rynku nieruchomości. Świadczymy usługi m.in. firmom deweloperskim, funduszom inwestycyjnym, firmom leasingowym, prywatnym inwestorom – polskim i zagranicznym.

W naszym Zespole mamy specjalistów posiadających dwudziestoletnie doświadczenie w kwestiach:

 • opodatkowania dochodów uzyskanych z inwestycji na rynku nieruchomości,
 • dostosowania procesu świadczenia usług budowlanych do zmian w przepisach ustawy o VAT oraz interpretacji MF,
 • opodatkowania obrotu nieruchomości podatkami VAT i PCC,
 • wyboru optymalnej struktury właścicielskiej dla inwestycji na rynku nieruchomości pod kątem efektywności podatkowej z uwzględnieniem specyfiki inwestycji w nieruchomości niemieszkalne i mieszkalne,
 • opodatkowania alternatywnych form finansowania inwestycji,
 • optymalizacji amortyzacji podatkowej,
 • opodatkowania leasingu oraz wynajmu nieruchomości,
 • rozliczenia nakładów i kosztów eksploatacji nieruchomości,
 • podatku od nieruchomości.

Świadczymy także usługi związane z opodatkowaniem VAT spółki w trakcie procesu budowlanego. Dostosujemy proces świadczenia usług budowlanych do zmian w VAT w taki sposób, aby zapewnić bezpieczeństwo podatkowe transakcji. W ramach takiej usługi zaprojektujemy nowe wzory dokumentów (załączniki do faktur), spiszemy procedury obowiązujące wykonawcę głównego i podwykonawców, złożymy wnioski o odpowiednie interpretacje indywidualne i opinie klasyfikacyjne, zaproponujemy zmiany w systemie informatycznym.

Podatek od nieruchomości

W szczególności oferujemy kompleksową pomoc w rozliczaniu podatku od nieruchomości, w tym:

 • wsparcie w kwalifikacji poszczególnych składników majątku dla celów opodatkowania,
 • przeprowadzamy efektywne przeglądy podatkowe w celu identyfikacji obszarów oszczędności,
 • wdrażamy optymalizacje rozliczeń podatkowych.
 • prowadzimy negocjacje i spory z lokalnymi organami podatkowymi,
 • doradzamy w zakresie możliwości optymalizacji opodatkowania budowli (np. wykorzystanie procesu reklasyfikacji budowli, wydzielenie części budowlanych i niebudowlanych) oraz budynków (wyłączenie z opodatkowania niektórych obiektów pozostających w obrębie budynków, obmiary powierzchni, stosowanie wyłączeń i zwolnień podatkowych, opodatkowanie obiektów złożonych i części budowlanych urządzeń technicznych czy obiektów niewzniesionych z użyciem wyrobów budowlanych).

Planowanie sukcesji, przedsiębiorstwa rodzinne, zarządzanie majątkiem, zmiana rezydencji podatkowej

Zapewniamy kompleksowe wsparcie małym i dużym przedsiębiorstwom rodzinnym i ich właścicielom dzięki naszej ścisłej współpracy z polskimi i zagranicznymi kancelariami prawnymi, funduszami inwestycyjnymi i inwestorami, a także z firmami zajmującymi się doradztwem przy wchodzeniu na zagraniczne rynki z towarami i usługami.

Nasi eksperci doradzają m.in. w zakresie:

 • międzynarodowego planowania podatkowego
 • zmiany rezydencji podatkowej
 • efektywnego podatkowo ustrukturyzowania prowadzonej działalności w Polsce
 • zapewnienia efektywności podatkowej prowadzonej działalności gospodarczej
 • ochrony majątku
 • sukcesji pokoleniowej prowadzonego przedsiębiorstwa
 • opodatkowania dochodów z inwestycji w kapitały pieniężne, w tym polskie i zagraniczne fundusze kapitałowe, instrumenty pochodne oraz inwestycje alternatywne,
 • opodatkowania dochodów ze sprzedaży lub najmu nieruchomości,
 • podatkowych aspektów otrzymania lub transferu majątku osobistego, w tym majątku nabytego w spadku lub darowiźnie, podziału majątku wspólnego lub jego zbycia,
 • rozliczenia podatkowego w zakresie podatku od spadku i darowizn oraz wyboru optymalnej jurysdykcji i zmianie rezydencji podatkowej.

Oferujemy też wsparcie przy założeniu fundacji prywatnej. Pozwoli to w sposób kompleksowy zabezpieczyć majątek i jego sukcesję oraz pozostawić go w rękach rodziny na pokolenia – na wypadek niemożliwych do przewidzenia zdarzeń.

Doradztwo podatkowe dla pracowników i pracodawców

Nasi eksperci doradzają w zagadnieniach związanych m.in. z:

 • opodatkowaniem dochodów z pracy uzyskanych w Polsce i za granicą,
 • wyborem optymalnych podatkowo form zatrudnienia i wynagradzania,
 • delegowaniem kadry menedżerskiej do pracy za granicą i do Polski,
 • zakresem obowiązków i odpowiedzialności płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych i składek na ubezpieczenie społeczne,
 • przeglądem zobowiązań pracodawcy w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych i ubezpieczeń społecznych,
 • ustaleniem obowiązku ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego z uwzględnieniem unijnych rozwiązań prawnych,
 • rozliczeniem podatkowym w Polsce polskich i zagranicznych rezydentów podatkowych z tytułu dochodów uzyskanych m.in. z pracy, kontraktów menedżerskich, umów o dzieło, umów zlecenia, polskich i zagranicznych kapitałów pieniężnych, zbycia nieruchomości, najmu, emerytur i rent z zagranicy oraz innych źródeł dochodów.

Doradzaliśmy m.in. dużej spółce z USA odnośnie optymalnej formy zatrudnienia kilkudziesięciu pracowników w Polsce.

 

Podatki w gminach i instytucjach publicznych/samorządy terytorialne (AD)

Nasz Zespół świadczy usługi związane z efektywnym rozliczaniem podatku VAT przez gminy i ich jednostki oraz spółki komunalne.

Nasza pomoc obejmuje m.in.:

 • obsługę procesu odzyskania podatku VAT nieodzyskanego w latach ubiegłych,
 • doradztwo przy inwestycjach komunalnych .

Specjalne Strefy Ekonomiczne (SSE)

Mamy doświadczenie w doradztwie podatkowym przedsiębiorcom w procesie inwestowania i prowadzeniu działalności w SSE.

Wspieramy przedsiębiorców w szczególności w zakresie:

 • analizy inwestycji pod kątem możliwości uzyskania i wielkości zwolnienia od podatków dochodowych oraz podatku od nieruchomości
 • podatkowych aspektów prowadzenia działalności przez danego przedsiębiorcę na terenie SSE jak i poza tą strefą
 • kwestii podatkowych związanych z udostępnieniem narzędzi do produkcji (tzw. tooling) przedsiębiorcy działającemu w SSE
 • ustalenia zakresu kosztów i przychodów, które można uwzględnić w działalności strefowej zgodnie z zezwoleniem na prowadzenie działalności w SSE

Doradzaliśmy między innymi jednej z największych firm motoryzacyjnych przy ustalaniu parametrów inwestycji w SSE.

Legislacja i lobbing

Wspieramy przedsiębiorców i organizacje przedsiębiorców na każdym etapie prac legislacyjnych. W szczególności:

 • przygotowujemy projekty aktów prawnych lub konkretnych zapisów wraz z uzasadnieniem,
 • monitorujemy, analizujemy i oceniamy propozycje zmian przepisów podatkowych pod kątem ich wpływu na działalność danego przedsiębiorcy lub branży,
 • przygotowujemy uwagi do projektów przepisów podatkowych polskich i Unii Europejskiej,
 • wspieramy przedsiębiorców lub branże w kontaktach z organami władzy publicznej.

Kim jesteśmy?

Kancelarię ZIMNY tworzy grupa doświadczonych prawników zajmujących się prawem podatkowym. Doświadczenie zdobywaliśmy pracując w międzynarodowych kancelariach prawnych i w tzw. „wielkiej czwórce”, obsługując wiodące polskie i zagraniczne przedsiębiorstwa.

Braliśmy udział w największych i najbardziej złożonych transakcjach na rynku polskim. Dążymy do udzielania porad prostych i zrozumiałych, wskazujących na konkretne rozwiązania, a naszym priorytetem jest zachowanie odpowiedniej relacji wartości usługi do jej ceny. Zawsze staramy się zrozumieć biznes naszych klientów, cele danej organizacji, a także ludzi w niej pracujących, tak aby nasze porady i rozwiązania były praktyczne oraz dostosowane do biznesowych potrzeb naszych Klientów. Obszerna wiedza i wieloletnie doświadczenie, również w innych dziedzinach prawa, pozwalają nam spojrzeć na każdy problem kompleksowo, zapewniając naszym klientom bezpieczeństwo prawne i finansowe. 

Zespół

Marcin Zimny

Marcin Zimny

Partner Zarządzający | Doradca podatkowy

Czytaj więcej
dr Bartłomiej Korniluk LL.M.

dr Bartłomiej Korniluk LL.M.

Of counsel | Prawnik

Czytaj więcej
Andrzej Andrusiuk

Andrzej Andrusiuk

Of counsel | Doradca podatkowy

Czytaj więcej
Arkadiusz Duda

Arkadiusz Duda

Senior associate | Doradca Podatkowy

Czytaj więcej

Współpraca

Chcąc zapewnić naszym Klientom kompleksową obsługę i bezpieczeństwo prawne, nawiązaliśmy współpracę z:

Kancelariami podatkowymi z Wielkiej Brytanii, Szwajcarii, Holandii, Malty i Cypru.
Najlepszymi w Polsce prawnikami zajmującymi się innymi dziedzinami prawa (m.in. prawem spółek, farmaceutycznym, nieruchomości, energetycznymi).
Biegłymi rewidentami oraz księgowymi.
ZIMNY - Dardacy podatkowi
ZIMNY Doradcy Podatkowi

Zebra Tower, piętro 10
ul. Mokotowska 1, 00-640 Warszawa
tel: + 48 22 254 38 68
e-mail: office@zimny.eu
NIP: 754-25-78-561

Biuro w Krakowie

ul. Zawiła 56, 30-390 Kraków

 Marcin Zimny

tel: + 48 502 633 613

e-mail: marcin.zimny@zimny.eu